Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


201835İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Ekrem KALAN
Moğollar’da Yazılı Geleneğin Kökenleri ve “Cengiz Taşı” / 1-16Mehdi REZAEİ
İlhanlılar'dan Kalan Dilsel Miras / 17-28Arif SARI
Dulkadirli Türkmenlerinin Yurtları Hakkında / 29-40Hüseyin Şevket Çağatay ÇAPRAZ
János Szapolyai’den Gábor Bethlen’e Kadar Erdel Diplomasisi ve Bâb-ı Âli’deki Varlığı / 41-62Tekin TUNCER
Türkistan Mücadelesinde Milliyetçi Komünist Bir Kazak Aydını: Turar Riskulov / 63-72Ömer GEZER
Temeşvarlı Osman Ağa - Esir, Tercüman ve Yazar / 73-88Hülya SAVRAN
Türk Dilinde Yuvarlaklaşma Olayı ve Dudak Uyumu / 89-96Zikri TURAN
Türk Dilinin Eklerini Sınıflandırmanın Esasları / 97-110Ayşe KILIÇ CENGİZ
Tibet Budizminde Dharaniler ve Eski Uygurca Sitatapatradharani / 111-124Seçil HİRİK
Rol Kuramı İle Fiillerin Anlambilimsel Kategorilerinin İlişkisi: İyi Ve Kötü Prens Öyküsü Örneği / 125-142Azzaya BADAM
Moğolistan’da Bulunan Kayalar Üzerindeki Runik Yazıtlar (2010-2017) / 143-154Bilge ÖZKAN NALBANT
Kür/Kül “Cesur, Kahraman” Sözcüğü Üzerine / 155-164Abdulkadir ATICI
İran Türk Değişkelerindeki var / yok + iyelik Yapısı Üzerine Eşzamanlı Bir İnceleme / 165-180Mustafa DURMUŞ
Dil Öğretiminin Temel Kavramları Üzerine Düşünceler: Yabancılara Türkçe Öğretimi Mi, Yabancı Dil veya İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretimi Mi? / 181-190Cem ERDEM
Hirvatistan Örneğinde Balkan Coğrafyasına Ait Bir Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Kaynakçası / 191-198Mehmet Can DOĞAN
Cumhuriyet Döneminde Yazılan Edebiyat Tarihlerinde Yeni Türk Şiiri / 199-214Mustafa KURT
Divan Şiiri Karşısında Behçet Necatigil / 215-221Nezir TEMUR
Sözlü Tarih ve Destan Bağlamında Macmuatu’t – Tavorih / 223-231Erhan ÇAPRAZ
Âşik Tarzi Şiir Geleneğinin Teşekkülüne Dair Değerlendirmelere Bir Ek: Meyhaneler / 233-244Cafer MUM
Bâkî’nin Sevgiliyi Adlandırma Tercihlerinde Bağlam Faktörü / 245-265

RÖPORTAJLAR


Kenan AZILI
Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu’nun Ardından /
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.