Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


201836İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Gülsün MEHMET
Tangut Dili ve Eski Türkçede Yüklemsel Kişi İşaretleri / 1-10Nurdin USEEV
Yenisey Yazıtlarından Tuba III (E 51) Yazıtının Son Satırı Ya Da Balbar Nedir / 11-19Mehmet Vefa NALBANT
Çağatay Türkçesinde Görülen {+nI} İlgi Hâli Ekinin Kökeni Üzerine / 21-28Oğuzhan DURMUŞ
Türkçede Aykırı Atasözleri / 29-40Emrah BOZOK
Eski Uygur Türkçesinde arıg turug, arıg silig ve arıg süzük İkilemeleri Üzerine / 41-46Ferruh AĞCA-Bülent GÜL
Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanında Geçen Moğolca Sözcükler / 47-62İbrahim ŞAHİN
Kayıp “ Balbınarı Yaylası”nın Yeri ve Yayladaki Sultanın Kimliği Meselesi: Kanunî Mi, Timur Mu? / 63-80Bülent BAYRAM
Çuvaş Türklerinin Folklorundan “Fakelore”una Tatar Algısının Değişim ve Dönüşümü / 81-102Kemal EROL
Dil-Millet İlişkisi Bağlamında Türkçeyi Bilgiden Bilince Konu Edinen Şiirler / 103-120Hasan GÜZEL
Ali Asgar Cemrasi ve Halaç Edebiyatı / 121-128Ruhi ERSOY
Toplumsal Geçiş Törenlerinin Tekno-Kültürel Bağlamı Üzerine Bir Değerlendirme / 129-136Kadriye TÜRKAN
Tahir ile Zühre Hikâyesinin Çeşitli Varyantlarında Gölge Arketipi / 137-146Ferzane DEVLETABADİ
Kaşkay Türklerinde Soy Damgaları / 147-158Kürşat ÖNCÜL
Deli Dumrul Hikâyesine Yeni Yaklaşımlar / 159-166Mehmet Emin BARS
Şamanizmden Tasavvufa Şamandan Sufi/Veliye Değişim/Dönüşümler / 167-186Zemine ZİYAYEVA
Füyûzat Dergisi ve 1905 Sonrası Azerbaycan`da Türkçe Meselesi / 187-202Mustafa DURMUŞ
Yabancı / İkinci Dil Öğretiminde Doğal Yöntem(ler) ve Doğal Yaklaşım(lar) Üzerine / 203-212Gülçiçek AKÇAY
Mesnevilerde Rüya Teorileri / 231-234

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Dursun YILDIRIM
Kitapların Günümüze Taşıdıkları / 235-237Sema ASLAN DEMİR
Lars Johanson, Türkçede Görünüş, Çev. Nurettin Demir, Ankara: Grafiker, 2016, 292s. / 239-241Serap KARAKILIÇ AKI
AKCA, Hakan, (2018), Kumuk Türkçesiyle Yazılmış Arap Harfli Bir Vaaz Kitabı, Gül Bağça (İnceleme-Metin-Aktarma-Dizin), Ankara: Gece Kitaplığı, 456 s., ISBN: 978-605-288-580-2. / 243-246Esin AĞCA
Erhan Aydın (2018), Uygur Yazıtları, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 237 s. / 247-250Hasan GÜZEL
Turks And Iranians. Interactions In Language And History, (2016), Editörler: Éva Á. Csató, Lars Johanson, András Róna-Tas, Bo Utas, The Gunnar Jarring Memorial Program at the Swedish Collegium for Advanced Study, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 295 s. / 251-252Bülent GÜL
Faruk YILDIRIM (2018), Suriye Bayırbucak Türkmen Ağzı, Giriş – İnceleme- Metinler - Dizin, Adana: Karahan Kitabevi, 782 s. / 253-255
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.