Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


201937İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Erhan AYDIN
Tonyukuk’un Adı ve Unvanları Üzerine / 1-10Kenan AZILI
Eski Türklerde Mektup/Mektuplaşma Kavram Alanına Ait “Bitig”ler Üzerine Bazı Düşünceler / 11-20Hüseyin YILDIZ
Eski Uygurcada Bellek Fiilleri / 21-34Maral TÖRE
Yazının Gizlediği Türkmence Özellikler I: Türkmencede Dudak Uyumu / 35-42Feyza TOKAT
XVI. Yüzyıla Ait Bir Metindeki Sıra Dışı İmla Özellikleri ve Bazı Okuma Tereddütleri / 43-52Mehmet Vefa NALBANT
Global Etimolojiler Bakımından Türkçede Bir “1” ve İki “2” Sayı Adları ve Parmak Sözcüğü: “Biri İki, İkiyi Bir Etmek ve Bir Yerde Toplamak” / 53-60Erkan SALAN
Eski Anadolu Türkçesinde {-AlIdAn (> -AldAn)} ve {-AlIdAn berü (> -AldAn berü)} Zarf-Fiil Eklerinin Oluşumu / 61-70Şermin KALAFAT
Bir Fransız Türkoloğun Dil Hazinesi: Jean Deny’nin Yayımlanmamış Türkçe Sözlüğü / 71-89Duygu Özge GÜRKAN
Türkçe Belirteçleştiricilerin Söylem Rolleri Üzerine Bir İnceleme / 91-97Vildan KOÇOĞLU GÜNDOĞDU
Tuvacada Sıfat ve Zarfların Pekiştirilmesinde Yeni Bir Tasnif ve Renk Adlarının Pekiştirmede Kullanılması / 99-112Emre ÇETİNKAYA
Çağdaş Uygurcada Olasılık İşaretleyicileri / 113-122Gürkan GÜMÜŞATAM
[ve ~ ile] Biçimbirimlerinin Eş Değerlikleri Üzerine / 123-137Ergin JABLE - Cevdet ŞANLI
Kosova’da Priştine Şehrinin İlköğretim Okullarında Türkçe Eğitim / 139-166Özge ÖZTEKİN
Tarih Manzumeleri Üzerinden II. Mahmut Devrine Bakış / 167-190Oğuz ÖCAL
Aylak Adam Romanında Nihilizmin Tezahürü / 191-202

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Bilen YILMAZ
Michal Biran, Cengiz Han, Çev. Ahmet Fethi Yıldırım, Vakıfbank Kültür Yayınları, İstanbul 2019, 250 s. ISBN: 987-605-7947-40-6 / 203-208Özhan KAPICI
Natalia Chernichenkina, Rusya’da Türk Tarihi İle İlgili Yayınlanan Eserler (1917-2000) Kaynakça’sı, İstanbul: Gündoğan Yayınları, 2017, 448 s. / 209-214Selin BAYRAK
Aydın, Erhan (2019). Sibirya’da Türk İzleri-Yenisey Yazıtları, İstanbul: Kronik Yayınları. ISBN: 978-975-2430-96-9. / 215-218Pınar ÇELİK ÖNAL
Evliyâ Çelebi’nin Seyahatnâmesi İçin Önemli Bir Başvuru Kitabı: Seyyahın Kitabı / 219-222
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.