Türkbilig


Главная Страница Издательская Комиссия Редакция Рецензенты Принципы Публикации Архив Наш Адрес


201937СОДЕРЖАНИЕ

 

СТАТЬЯ


Erhan AYDIN
On The Name and Titles of Tonyuquq / 1-10Kenan AZILI
Some Thoughts on “Bitig”s Relative to Concept of Letter/Corresponding in Old Turks / 11-20Hüseyin YILDIZ
Memory Verbs in Old Uighur / 21-34Maral TÖRE
The phonetic features of Turkmen hidden by the script I: Labial Harmony in Turkmen / 35-42Feyza TOKAT
Extraordinary Orthography Characteristics and Some Reading Hesitations of 16th Century Manuscript / 43-52Mehmet Vefa NALBANT
Turkish Number Names One “1” and Two “2” in Regard to Global Ethmologies and The Word Finger: Making One to Two, Making Two to One and Add In One Place / 53-60Erkan SALAN
Formation of {-AlIdAn (> -AldAn)} and {-AlIdAn berü (> -AldAn berü)} Gerund Suffixes in Old Anatolian Turkish / 61-70Şermin KALAFAT
“Treasury” of a French Turcologist: Jean Deny’s Unpublished Turkish Dictionary / 71-89Duygu Özge GÜRKAN
An Analysis About The Discourse Roles of The Adverbialisers in Turkish / 91-97Vildan KOÇOĞLU GÜNDOĞDU
New Classification on the Intensification of the Meaning of Adjectives and Adverbs in Tuvan and Using Color Names in Reinforcement / 99-112Emre ÇETİNKAYA
Possibility Markers in Modern Uyghur / 113-122Gürkan GÜMÜŞATAM
[ve ~ ile] Equivalents of the Morphemes / 123-137Ergin JABLE - Cevdet ŞANLI
Turkish Education in Primary Schools of Pristina City in Kosovo / 139-166Özge ÖZTEKİN
Reading Historical Events of Mahmut II Period Through Poetry / 167-190Oğuz ÖCAL
Appearance of Nihilism in Novel of Aylak Adam / 191-202

КРИТИКА и АННОТАЦИЯ


Bilen YILMAZ
Michal Biran, Cengiz Han, Çev. Ahmet Fethi Yıldırım, Vakıfbank Kültür Yayınları, İstanbul 2019, 250 s. ISBN: 987-605-7947-40-6 / 203-208Özhan KAPICI
Natalia Chernichenkina, Rusya’da Türk Tarihi İle İlgili Yayınlanan Eserler (1917-2000) Kaynakça’sı, İstanbul: Gündoğan Yayınları, 2017, 448 s. / 209-214Selin BAYRAK
Aydın, Erhan (2019). Sibirya’da Türk İzleri-Yenisey Yazıtları, İstanbul: Kronik Yayınları. ISBN: 978-975-2430-96-9. / 215-218Pınar ÇELİK ÖNAL
Evliyâ Çelebi’nin Seyahatnâmesi İçin Önemli Bir Başvuru Kitabı: Seyyahın Kitabı / 219-222
Все права защищены