Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


201938İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Dursun YILDIRIM
Önceden Tasarlanmış Sözlü Ortam İcra Bağlamı / 1-10Emin Erdem ÖZBEK
Tuva Türkçesinde Yansıma Sözler / 11-30Bülent BAYRAM
Zarif Beşiri’nin “Üzbek Edebiyatı” Adlı Eseri: Bakış Açısı-İçerik İncelemesi / 31-42Ebru ÖZGÜN
Ece Ayhan’ın Şiirlerinde Toplumsal Katmanları İmleyen Renkler / 43-66İbrahim KEKEVİ
Eski Türkçe Metinlerde Geçen “erinç” Sözcüğünün Kullanımından Hareketle Anlam Alanı ve Etimolojik Durumu / 67-76Adem KOÇ
Kültürel Mekânsızlık Bağlamında Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Gelenek: Bayram Yeri ve Mihalgazi Örneği / 77-86Behruz BEKBABAYI-Ehsan AMIRZADEH
Transliteration, a Translation Procedure or a Tool of Resistance? / 87-98Eray BAYRAMOL
Rus Diplomatik Belgelerine Göre Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin İttifak Devletleri'ne Katılışı / 99-105Hülya SAVRAN
Türklerde Bozkır Kültürü ve Bu Kültürün Günümüze Çevresel Etkileri / 107-117Marlen ADILOV
Kazakça Deyimlerde Korunan Bazı Moğolca Kelimeler Üzerine / 119-142Esin AĞCA
Eski Türkçede İstek Fiili Olarak kol- Fiili ve Türevleri Üzerine / 143-152Gülşah TUĞLACI
Kanıtsallık Kategorisi Açısından -DI Biçimbirimi / 153-161Nihal ÇALIŞKAN
diye Sözcüğü Üzerine Derlem Temelli Bir Betimleme / 163-176Saim SAKAOĞLU-Kadriye TÜRKAN
Efsanelerden Masallara Uzanan Taş Kesilme Motifinin Azerbaycan ve Anadolu Masallarına Yansımaları / 177-197Olga İgorevna KLİMKİNA
Дом Как Объект Номинации в Турецком Городском Ономастиконе: Структурносемантический Анализ Ойкодомонимов Стамбула / 199-208Radoslaw ANDRZEJEWSKİ -Cem ERDEM
Türk İllerinde Bir Polonyalı: Bronislaw Grabczewski / 209-222Z. Görkem DURAN GÜLTEKİN
Türk Destanlarında Merkez Kahramanın Kutsal ve Dinî Değerlere Yaklaşımı Üzerine Tespitler / 223-230

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Kenan AZILI
Erhan AYDIN (2019), Türklerin Bilge Atası Tonyukuk, İstanbul: Kronik Yayınları, 218 s. /Asuman BAŞ
Hüseyin Yıldız (Ed.) (2019). Eski Türkçenin İzinde. Türkiye’de Eski Türkçe Çalışmaları. Ankara: Akçağ Yayınları, 173 s. /Selçuk MOĞUL
Engin Yılmaz (2018), Yabancılar İçin Başlangıç Düzeyi Türkçe Sözlük (A1), Ankara: Pegem Akademi. /Buket Nur KIRMIZIGÜL
Seçil Hirik, Türkiye Türkçesinde Bilgi Kiplikleri, Ankara: Pegem Akademi, 2019, 332 s. /
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.