Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETXavier Bianchi’nin “Dictionnaire Français-Turc” Adlı Sözlüğünde İmlanın Gizlediği Telaffuzlar
Yavuz KARTALLIOĞLU


Özet: Xavier Bianchi, 19. yüzyılın başında İstanbul’a gelmiş, ülkesine döndükten sonra da Türkçe ile ilgili sözlük ve konuşma kılavuzları hazırlamıştır. Onun en önemli eserlerinden birisi, Dictionnaire Français- Turc adlı sözlüğüdür. Bu sözlüğü dönemin diğer eserlerinden ayıran yön, sözlükte Türkçe kelimelerin hem Arap harfleri hem de Latin harfleri ile yazılmış olmasıdır. Eserde, Arap harfleri ile yazılan Türkçe kelimeler kalıplaşmış imlaya göre yazıldıkları için dilde değişen telaffuzları göstermezler. Latin harfleri ile yazılan Türkçe kelimelerde ise Bianchi, telaffuzu yazıya yansıtmış, böylece imla ile telaffuz arasındaki farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu yazıda, 19. yüzyıl Türkçesinde kelimeler ve eklerde bazı harflerin gizlediği telaffuzlar ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bianchi, imla, telaffuz, kelime, ek


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.