Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETTataristan’da Yeni Yayımlanan İki Tatar Destanı: “Ataklı Kız Tukbike” ve“Timir Batır”
Bülent BAYRAM


Özet: Çarlık Rusyası döneminden başlayarak günümüze kadar Tatar Türklerinin destanları üzerine çok sayıda çalışma yapılmış ve birçok metin yayımlamıştır. Ancak yapılan bu çalışmalar ve metin yayımları çeşitli dönemlerde farklı sebeplerle zaman zaman müdahelelere maruz kalmıştır. Derlenmiş olmasına rağmen birçok metin de arşivlerden çıkarılıp yayımlanamamıştır Değişen şartlar, bu konu üzerinde yeni çalışmaların yapılmasına imkan tanımıştır. Bu yeni imkanlar sayesinde, sözlü geleneklerinden çok sayıda destanın derlendiği Sibirya Tatarlarının iki yeni destanı da Sovyet sonrası dönemde yayımlanabilmiştir. Marsel Ahmetjanov tarafından yayımlanan metinler, Tatar destanlarının araştırılmasına önemli katkılar sağlayacak metinlerdir. Konu bakımından oldukça dikkat çekici olan bu iki tarhî destan, resmî veya özel arşivlerde henüz gün ışığına çıkmamış metinlerin olması ihtimalini daha da güçlendirmektedir. Bu durum, Tatar destanları üzerine yapılacak çalışmalara yeni katkılar sağlıyacak niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Destan, Tatar destanları, Sibir Tatarları, tarihi destan


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.