Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETReşat Nuri Güntekin’in ‘Balıkesir Muhasebecisi’ Adlı Oyununda Toplumsal Eleştiri
Fatih SAKALLI


Özet: Bu makalede Reşat Nuri Güntekin’in ‘Balıkesir Muhasebecisi’ adlı oyunu incelenmeye çalışılmıştır. Roman ve hikâye yazarlığının dışında tiyatro yazarı ve tiyatro eleştirmeni de olan Güntekin’in bu oyununda, Balıkesir’de sade bir muhasebeciyken İstanbul’a geldikten sonra yaptığı işlerle zengin olan Tahir Bey’in namuslu olmadığı için ailesi tarafından eleştirilmesi ve kendisinden utanılması ele alınmıştır. Ayrıca makalede oyunla ve Reşat Nuri’nin oyun yazarlığı ile ilgili görüşlere de yer verilmiştir. Tahir Bey’in ailesi aracılığıyla para ve namus çatışması yaşayan bireylerin durumunun anlatıldığı oyunla bir toplum eleştirisi yapılmış, bireylerin konuştuklarıyla yaşantılarının uyumlu olması gerektiği gösterilmek istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Reşat Nuri Güntekin, Balıkesir Muhasebecisi, Oyun, Toplum, Eleştiri


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.