Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETTakvîm-i Tatar Ma‘a-Acem’ Üzerine Bir Dil İncelemesi
Seyfullah TÜRKMEN


Özet: Takvîm-i Tatar ma‘a-Acem 6 varaktan oluşan risaledir. Risale 12 hayvanlı Türk takvimi konusunda kaleme alınmıştır. Bu risalenin bir Kıpçak lehçesinden aktarıldığını düşünmekteyiz. Bu çalışmada adı geçen risalenin dili üzerinde bir inceleme yapılıp nüshanın çevriyazılı metni ve tıpkıbasımını verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: 12 Hayvanlı Türk Takvimi, metin, inceleme, aktarma


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.