Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETAziz Nesin’in Az Bilinen “Düğümlü Mendil” Adlı Romanı Üzerine Bir Tahlil
Musa DEMİR


Özet: Modern Türk edebiyatı içinde, daha çok mizahi üslubuyla bilinen ve usta bir anlatı sanatçısı olan Aziz Nesin’in romanları da müstesna bir yer teşkil eder. Yazarın romanla hikâye arasında; ama bütünlükleri itibariyle daha çok roman kabul edilen bazı eserleri Türk ve dünya okuru tarafından yakından bilinmektedir. Bazıları filme de çekilmiş olan (Gol Kralı, Zübük, Tatlı Betüş ve Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz…) bu romanlar, genel bir kategoriyle ağırlıklı olarak sosyal eleştiri örneği olarak dikkati çekmektedirler. Aziz Nesin romancılığı içinde, söz konusu sosyal eleştiri bağlamı dışında vücuda getirilmiş olan ve Türk okuru tarafından çok az bilinen bir roman olarak Düğümlü Mendil ise döneminin piyasa koşulları içinde maişet kaygısıyla ve müstear bir isimle kaleme alınmış polisiye türde bir romandır. Düğümlü Mendil üzerine yapılan bu çalışma, Aziz Nesin romancılığı düzleminde, yazarın değişik bir yönüne işaret etmenin yanında söz konusu eserin etraflıca tanıtılmasına da yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aziz Nesin, Düğümlü Mendil, polisiye roman


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.