Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETHalikarnas Balıkçısı’nın Yazınsal Eserlerinde Türk Kimliğine İlişkin Söylemler
Nermin YAZICI


Özet: Türk kültür ve kimliğinin tanımlanmasında Akdeniz Uygarlığını temel alan düşünsel yönelim, Mavi Anadoluculuk/ Mavi Hümanizma olarak adlandırılır. Cumhuriyet döneminin kültürel ve tarihsel arayışları içinde yer alan Mavi Hümanizma, Batı medeniyetini var eden bütün değerlerin gerçek kaynağının Anadolu olduğunu ve bu kültürel mirasın doğal sahipleri olduğumuzu ileri sürer. Bu düşüncenin edebî alandaki temsilcisi Halikarnas Balıkçısı, hikâye ve romanlarında bu yönelimini pek çok boyutuyla ortaya koyar. Halikarnas Balıkçısı, bir yandan “milliyetçi” söyleme karşı farklı bir kültürel alan açarak yeni bir kimlik önerisinde bulunurken, diğer yanda Osmanlı/Türk kimliğini (tarihi romanlarında) Batıya karşı yücelten bir söylem kurmaktadır. Yazarın eserlerinde yer alan bu söylem, Modern Türkiye’nin kimlik arayışları ve Batılılaşma karşısındaki paradoksal tutumuyla yakından ilgilidir.

Anahtar Kelimeler: Kimlik, Batılılaşma, Türk, Tarih, Kültür, Mavi Anadoluculuk


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.