Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETKâşgarlı Mahmud’un Kayıtlarında İdil Boyu Türk Lehçeleri
Akartürk KARAHAN


Özet: Divanü Lugati’t-Türk’te İdil havzasında Bulgar, Suvar ve Kıpçak Türkleri ve bunların dilleriyle ilgili az sayıda bilgi yer almaktadır. Bu bilgiler ilk bakışta çelişkili görünmekle birlikte, Kâşgarlı Mahmud’un bazı açıklamaları, bu verilerin modern Türk lehçelerindeki durumları ve bölgenin karma etnik yapısı dikkate alındığında tutarlı tespitler olduğu anlaşılmaktadır. Bu makalede Kâşgarlı Mahmud’un İdil boyu Türk toplulukları ve dilleriyle ilgili verdiği bilgiler tarihsel-modern karşılaştırmalı yöntemle incelenecek ve bölgenin lehçe yapılanmasına ve lehçeler arası etkileşime dikkat çekilecektir.

Anahtar Kelimeler: Divanü Lugati’t-Türk, Kâşgarlı Mahmud, İdil (Volga), ortak lehçe (lingua franca), dil etkileşimi


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.