Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETBelirtili Ad Tamlamalarının Anlamları
Ahmet BENZER


Özet: Araştırmada belirtili ad tamlamasının kaç farklı anlamı aktardığı çalışma konusu edinilmiştir. Belirtili ad tamlamaları anlam bakımından şimdiye kadarki çalışmalarda en fazla yedi farklı gruba ayrılarak incelenmiştir. Bu araştırmada 969 belirtili isim tamlaması kendi içerisinde 11 farklı gruba ayrılmıştır. Bu çalışma sonucunda belirtili ad tamlamaları ile en çok iyelik anlamının yansıtıldığı sonrasında yer ve en az da sıra anlamlarının verildiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ad tamlaması, iyelik, ilgi


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.