Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETDravid Dilleri, Türkçe v Sanskritçe Sözlüksel Karşılaştırmalar Üzerine Düşünceler
José Andrés ALONSO DE LA FUENTE


Özet: Bu yazının temel amacı yakın zamanda Dravidçe ile ilişkilendirilmiş olan bir grup Türkçe sözcüğü çözümlemektir. Böyle bir ödünçleme yolunu savunan araştırmacılar tarihi ortamın gerçek yapısı ile ilgili yeterince açıklayıcı olmadıkları için bu bağlantıların nasıl kurulduğu belirli değildir. Bu makalede Dravidçe ve Türkçe arasında doğrudan temasın / etkileşimin olmadığını göstermeyi umut ediyorum. Bunun yerine, ilgili yazında iyi bilinen daha geleneksel ödünçleme yolları tartışılan örnekleri açıklayabilir. Ancak diğer örnekler rastlantısal benzerliğe dayalı olarak ortaya çıkan durumlar olarak görülebilir. Kanıtların yada bulguların çoğu hem tarihe (tarih-öncesine) hem de dilbilime (tarihsel dilbilime) dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tarihsel ve Karşılaştırmalı Dilbilim, Dillerarası Etkileşim, Kökenbilim, Tarihsel topluluklar, Dravid ve Türk Dilleri


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.