Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETTatar Türkçesi Ağızları: –DI Ve –GAN Ekli Geçmiş Zaman Şekli
Ferit YUSUPOV


Özet: Bu makalede Tatar ağız sisteminin toplam tanımı verilmiştir. Yazar sadece belirli ağızları incelememiş; fakat Tatar ağızları olarak bilinen bütün materyalleri kastetmiştir. Ayrıca, ağız sisteminin eşsüremli tanımı olan ağız sistem modeli verilmiştir. Bilindiği gibi, ulusal dil sadece standart ve günlük konuşma dilini değil, belirli yerlerde iletişim amaçlı kullanılan bütün ağızları içerir. Bu nedenledir ki ulusal dilin genel yapısının incelenmesi yanında, ağız farklılıkları da standart dil kadar incelenmeye değerdir. Günümüzde bütün Tatar ağızları monografik çalışmalarla öğrenilir ve açıklanır. Şimdiki amaç, kaynakları düzenlenmek ve onları uygun teorik altyapılarla desteklemektir.

Anahtar Kelimeler: Tatar ağız sistemi, ağız farklılıkları, ağız formları, eşsüremli tanımlama


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.