Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETAslı Erdoğan’ın Taş Bina ve Diğerleri’nde Mekânın Hâlleri
Şahika KARACA


Özet: Aslı Erdoğan Taş Bina ve Diğerleri’nde yer alan hikâyelerinde bilinç ve bilinçaltının derinliklerini edebî eserin önemli unsurlarından olan mekândan da yararlanarak sunmuştur. Hikâyelerde kahramanların acılarını, yaralanmışlıklarını, yalnızlıklarını barındıran‘Taş Bina’ bir metafor olarak anlatımı güçlendirmektedir. Taş Bina ve Diğerleri’nde taş bina karşımıza gerçek ve düşsel boyutuyla çıkarak kahramanların ruh hâllerini bütün yönleriyle değerlendirmede etkili olmuştur. Yazar, Taş Bina ve Diğerleri’nde kahramanların ruh hâllerini taş binanın yanı sıra orman, uçurum, nehir ve duvar gibi şiddeti ve ölümü hissettiren diğer unsurlarla da güçlendirerek mekânın hâlleriyle etkileyici bir anlatımla sunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mekân, Taş bina, Bilinç, Bilinçaltı


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.