Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETMehmed Esad Serezli’nin Kayit ve Tanikliğiyla Serez Yöresi Türk Kültür Geleneği
Kemal ÜÇÜNCÜ


Özet: Mehmet Esad Serezli doğduğu , eğitim gördüğü Serez vilayetine ait çok kıymetli halk bilim, tarih ve sanat tarihi ile ilgili gözlem,derleme ve araştırmalarını düzenli ve dikkatli bir biçimde kaydeden bir âlimdir.Bu anlamda yazdıkları Batı Trakya ve Balkan folkloruna, tarihsel antropolojisine ilişkin birinci elden kaynaklardır.Makalede Esat Serezli’nin bu çalışmaları değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Serez, halk bilimi, kültür, âdet ve gelenekler


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.