Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETYenisey Yazıtlarından Tuba III (E 51) Yazıtının Son Satırı Ya Da Balbar Nedir
Nurdin USEEV


Özet: Makalede Yenisey yazıtlarından Tuba III (E 51) yazıtının son satırı ele alınmıştır. Söz konusu yazıtın diğer satırlarının okunmasında ve anlamlandırılmasında bilim adamları arasında fikir birliği sağlanmışken, son satır beş farklı şekilde okunmuş ve anlamlandırılmıştır. Bize göre mRBLBriTL:anRxmV şeklindeki satırın önceki okuma ve anlamlandırmalarının içinden A. S. Amancolov’un okuyuşu daha sağlamdır. Ancak son kelimenin anlamlandırılmasında bazı sorunlar yaşanmaktadır. mRBLB şeklindeki bu kelime S. Ye. Malov tarafından blbr (balbal?) şeklinde okunarak mal-mülk diye tercüme edilmiş ise İ. V. Kormuşin, E. Aydın gibi bilim adamları tarafından balbar şeklinde okunarak balbal diye anlamlandırılmıştır. A. S. Amancolov, söz konusu harfler kümesini bal barım şeklinde iki ayrı kelime olarak ele almış ve bal (gibi tatlı) mal-mülküm diye tercüme etmiştir. Yaptığımız çalışma sonucunda ele alınan satır ‘(e)ş(i)m (a)g(ı)r ne (a)ltı (e)r balbarım’ şeklinde okunarak ‘Dostlarım, değerli nedir? (Değerli olan) (tarafımdan öldürülen) altı düşman ere ait balballardır’ diye tercüme edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Köktürk harfli yazıtlar, Yenisey yazıtları, Tuba III (E 51) yazıtı, balbar, balbal.


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.