Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETÇağatay Türkçesinde Görülen {+nI} İlgi Hâli Ekinin Kökeni Üzerine
Mehmet Vefa NALBANT


Özet: Türk dili araştırmalarında ilgi hâli ekinin kökeni üzerine günümüze gelinceye kadar çeşitli görüşler ileri sürülmüş ve bu ekin işlevleri ortaya konmuştur. Söz konusu ek, tarihî gelişim süreci içinde çok az değişikliğe uğramasına rağmen Çağatay Türkçesinde alışılmış şekillerinin dışında bir de {+nI} olarak tespit edilmiştir. Ekin bu şekli üzerine de farklı fikirler ileri sürülmüş olmakla birlikte kesin bir şey söylenmiş değildir. Biz de bu çalışma çerçevesinde bu ekin kökeni konusunda bugüne kadar söylenmiş olanların dışında yeni bir görüş ortaya koyarak bu konudaki çalışmalara farklı bir bakış açısı getirmeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Hâl Ekleri, İlgi hâli eki, Çağatay Türkçesi


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.