Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETUygur Harfli Oğuz Kağan Destanında Geçen Moğolca Sözcükler
Ferruh AĞCA-Bülent GÜL


Özet: Türk destan geleneğinin önemli metinlerinden olan Uygur harfli Oğuz Kağan Destanı, aynı zamanda Türk dilinin de önemli kaynaklarındandır. Metin muhtevası bakımından orijinal olduğu gibi dil özellikleri itibariyle de tarihsel Türk dili metinleri içerisinde farklılık göstermektedir. Uygur harfli Oğuz Kağan Destanı barındırdığı Moğolca sözcükler bakımından da çağdaşlarına göre zengindir. Bu yazıda, Uygur harfli Oğuz Kağan Destanında geçen Moğolca sözcükler tespit edilmiş, metin içindeki tanıkları gösterilmiş ve ardından sözcüklerin diğer Türk dili metinlerindeki ve Moğolcadaki varlıkları sorgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tarihsel Türk Dili, Türk-Moğol Dil İlişkileri, Türk Destanları, Oğuz Kağan Destanı, Türkçedeki Moğolca Sözcükler


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.