Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETÇuvaş Türklerinin Folklorundan “Fakelore”una Tatar Algısının Değişim ve Dönüşümü
Bülent BAYRAM


Özet: Yazılı edebiyatları çok geç dönemde başladığı için Çuvaş folkloru sözlü gelenek bakımından oldukça zengindir. Özellikle yüzyıllar boyu sözlü aktarıma dayalı geleneksel dinî inançlarını korumuş olmaları ve sistemli bir eğitimden geçmemiş olmaları sebebiyle halk edebiyatının zenginliği içeriğine de yansımıştır. Bu zengin halk edebiyatında siyasiî, kültürel ilişkilerde bulundukları Tatar, Rus, Mari, Mordvin gibi halklar da çeşitli yönleriyle işlenmiştir. Özellikle Tatarlar konusu halk edebiyatının çeşitli türlerinde sıkça işlenmektedir. Atasözü, deyim gibi türlerdeki Tatar algısının yanında tarihî konularla ilgili anlatılarda da tartışmalı içeriklere sahip başka bir Tatar algısı ile karşılaşılmaktadır. Folklordan beslenen telif destan metinleri gibi bazı eserlerde Moğollarla karıştırılmış bir Tatar algısı karşımıza çıkar. Makalede bu hususlar farklı yönleriyle ortaya koyulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çuvaş folkloru ve “fakelore”u, Çuvaş folkloru / fakelore’unda Tatarlar


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.