Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETYabancı / İkinci Dil Öğretiminde Doğal Yöntem(ler) ve Doğal Yaklaşım(lar) Üzerine
Mustafa DURMUŞ


Özet: Dil öğretiminde “Doğal Yöntem(ler)”in (The Natural Method(s)) ve “Doğal Yaklaşım(lar)”ın (The Natural Approach(es)) terim olarak kullanıldığında, özelde, belirli kişiler tarafından, belirli kuramsal görüşler etrafında biçimlenmiş yaklaşım(lar)ı ve yöntem(ler)i ifade ettiği söylenebilir. Bu terimler, genelde de, çeşitli ortak özellikleri nedeniyle bir arada değerlendirilebilecek birden fazla dil öğretim yaklaşım(lar)ı ve yöntem(ler)ini ifade etmek üzere kullanılmaktadır. “Doğal Yöntem(ler)” ve “Doğal Yaklaşım(lar)” terimleriyle işaret edilen yaklaşım(lar) ve yöntem(ler)in hangisi olduğuna dair yerleşik, uzlaşılmış bir kullanımdan bahsetmek oldukça güçtür. Bu türden bir ilişkilendirmenin nedenleri olarak; (1) ilgili alanyazında yapılan atıflar, (2) yaklaşım ve yöntem terimlerinin kullanımında gözlenen kavramsal sınırların belirsizliği ve (3) dil öğretiminde devrimsel-evrimsel karşıtlığıyla değerlendirildiğinde bu yaklaşımların ve yöntemlerin evrimsel nitelikli bir gelişimin ürünleri olarak ortaya çıkışları gösterilebilir. Makalede, bunlarla birlikte, söz konusu yaklaşım ve yöntemlerin, ortak kökenlerine de değinilerek, yabancı ve ikinci dil öğretimine yönelik “doğalcı” ilkelerinin neler olabileceği ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Doğal Yaklaşım(lar), Doğal Yöntem(ler), doğallık, dil öğretim yaklaşımları ve yöntemleri, yabancı dil öğrenimi, ikinci dil edinimi


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.