Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETTonyukuk’un Adı ve Unvanları Üzerine
Erhan AYDIN


Özet: Tonyukuk yazıtı, bulunduğu günden bugüne kadar üzerinde en çok çalışma yapılan yazıtlardandır. Yazıtın sahibi Tonyukuk’un adı ve bu adın ifade ettiği anlam epeyce tartışılmıştır. Ad, Tonyukuk ve Tunyukuk biçiminde iki farklı biçimde okunmaktadır. Tonyukuk’un adı, kendi yazıtı dışında, Bilge Kağan yazıtında bir kez, ad olarak ise Küli Çor yazıtında bir kez tanıklanmıştır. Tonyukuk’un sözcük olarak yazımı, Bilge Kağan ve Küli Çor yazıtlarındaki ile Tonyukuk yazıtındaki biçimleri birbirinden farklıdır. Bu farklılık, ny ünsüzü veya n veya y ile yazılıp yazılmadığı konusundadır. Bu makalede ele alınan konulardan biri, Tonyukuk’un hem kendi yazıtındaki hem de Bilge Kağan ve Küli Çor yazıtlarındaki yazımları üzerinedir. Makalede ele alınan bir başka konu ise Tonyukuk’un kullandığı unvanlar ve bunların neyi ifade ettiği yönündedir. Bu unvanların genel Türk dilindeki durumları üzerinde görüş belirtildikten sonra konu üzerinde ayrıntılı biçimde durulmuştur. Makale, Tonyukuk adının geçtiği yerlerdeki cümlelerin toplu olarak verilmesi ile son bulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tonyukuk, Tonyukuk Yazıtı, Eski Türk Yazıtları, Eski Türkçe, Unvanlar


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.