Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETEski Türklerde Mektup/Mektuplaşma Kavram Alanına Ait “Bitig”ler Üzerine Bazı Düşünceler
Kenan AZILI


Özet: Eski Türkçe metinlerde sıklıkla karşılaşılan “bitig” ifadesinin terimleşme süreci, Türk kültür ve yazın tarihi açısından oldukça önemlidir. Bu terimin belirli dönemler içerisinde farklı anlam/kapsam alanları ile yaşayıp daha sonra daha dar bir kapsama ulaştığı örnekler üzerinden görülmektedir. Daha önceki bir çalışmada tarafımızdan örnekleri verilen bu son terimleşme sürecinin artık daha da ayrıntılandırılarak ele alınması zorunlu hale gelmiştir. Bitig teriminin başlangıcından beri Türk yazılı envanterinde kazandığı kavram alanlarından biri de “mektup”lar olmuştur. Terim, belirli dönemlerde mektup anlamıyla kullanıldıktan sonra farklı terimleşme süreçleriyle mektup anlam/kavram alanına ait daha spesifik terimler üretilmiştir. Bu çalışmada Türklerin mektup/mektuplaşma konusunda ürettiği terminoloji ele alınarak Türklerde bu terminoloji vasıtasıyla yazın alanının sınırları belirlenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: bitig, mektup, mektuplaşma, yazın, terim


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.