Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETEski Uygurcada Bellek Fiilleri
Hüseyin YILDIZ


Özet: Bilişsel dilbilimin inceleme konuları arasında yer alan mental fiillerin alt gruplarından birini bellek fiilleri oluşturmaktadır. Bellek fiilleri bugüne kadar Türkçenin tarihî ya da çağdaş bir kolunda tek başına bir inceleme konusu olmamış, mental fiil çalışmalarında listeleme yapılırken bu tarz fiillere bazen yer verilmiştir. Bu çalışmada Eski Uygur metinleri örnekleminde bellek fiilleri konusu ele alınacak, elde edilen veriler sınıflandırılarak analiz ve değerlendirmeler yapılacaktır. Çalışmanın amacı Eski Türklerin zihin dünyasını aydınlatmaya katkıda bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Eski Uygurca, bilişsel dilbilim, mental fiiller, bellek fiilleri


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.