Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETYazının Gizlediği Türkmence Özellikler I: Türkmencede Dudak Uyumu
Maral TÖRE


Özet: Bu çalışmada, Türkmence yazı dilinde gösterilmeyen ancak konuşma dilinde belirgin bir biçimde varlık gösteren dudak uyumu ele alınmıştır. Makalede, Türkmencede dudak uyumunun ne şekilde gerçekleştiği, ilerlemesinin hangi sesbilimsel çevrelerde ne dereceye kadar olabildiği incelenmiştir. Ayrıca dudak uyumunun eklere nasıl yansıdığı, başka bir ifadeyle morfofonolojik koşulları belirlenmiş, Türkmencede dudak uyumuna bağlı olarak eklerde görülen morfofonolojik nöbetleşmeler tespit edilmeye çalışılmıştır. Dar ve geniş ünlülü eklerin yazıdaki ve telaffuzdaki alomorfları örneklerle ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkmence, Dudak Uyumu, Yazı Dili, Konuşma Dili, Nöbetleşme, Alomorf


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.