Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETGlobal Etimolojiler Bakımından Türkçede Bir “1” ve İki “2” Sayı Adları ve Parmak Sözcüğü: “Biri İki, İkiyi Bir Etmek ve Bir Yerde Toplamak”
Mehmet Vefa NALBANT


Özet: Dil karşılaştırmalarında kullanılan temel sözcüklerden bir kısmı sayı adlarıdır. Bu sayı adlarından ilk iki sırada bulunanları global sözcükler olup, global etimolojiler için kullanılmış sözcüklerdendir. Türkçe sayı adları üzerinde maalesef ki bugüne kadar yapılmış yeterli bir etimolojik açıklama ya da özgün bir çalışma kaydedilmemiştir. Bu çalışmanın hedefi Türkçe bir/1 ve iki/2 sayı adlarının kökenine ışık tutarken diğer yandan bunların global etimolojilerle parmak sözcüğü üzerinden bağlantısını kurmak olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Global etimoloji, Türkçe sayı adları, bir, iki, parmak


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.