Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETBir Fransız Türkoloğun Dil Hazinesi: Jean Deny’nin Yayımlanmamış Türkçe Sözlüğü
Şermin KALAFAT


Özet: Fransa’da Türkoloji sahasının kurucu isimlerinden biri olarak sayılan ve çalışmalarıyla da Türkiye’de Türkolojiye yön veren Jean Deny (1879-1963), ilk baskısı 1921 yılında yayımlanan [Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi)] isimli eseriyle tanınır. Jean-Paul Roux, Louis Bazin gibi Türkologların yetişmesinde rol oynayan Deny’nin Türkoloji el kitabı Philologiae Turcicae Fundamenta’nın hazırlanışında öncülük etmesi ve eserin ilk iki cildinin baş editörlüğünü üstlenmesi Türkoloji sahasında yerini sağlamlaştıran bir katkı olarak görülebilir. Çalışmaları arasında kelimelerin kökenleri üzerine de yazıları olan Türkoloğun, Zeki Velidî Togan’ın anılarındaki bir ayrıntıya dayanarak yaşadığı dönemde bir Türkçe sözlük hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilmiştir. Kütüphane taramalarımızda kendisinin yayımlanmamış, dört çekmece içinde fişler halinde duran sözlüğüne ulaşılmıştır. Bu çalışmada, sözlüğün bulunuşu ve fişlerin mahiyeti hakkındaki bilgiler üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sözlük bilimi, Türkçe Sözlükler, Türkoloji, Jean Deny


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.