Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETÇağdaş Uygurcada Olasılık İşaretleyicileri
Emre ÇETİNKAYA


Özet: Kiplik mantıkta, göndericinin önermeye karşı tutumu olasılık ve zorunluluk

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Uygurca, Anlambilim, Kiplik, Olasılık, Olanaklılık, Olabilirlik


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.