Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETKosova’da Priştine Şehrinin İlköğretim Okullarında Türkçe Eğitim
Ergin JABLE - Cevdet ŞANLI


Özet: Kosovanın her yerinde olduğu gibi Priştine şehrinde Türkler, Osmanlı Devletinin yıkılışından sonra kendilerine sahip çıkan devlet bulamamış, bilakis Balkanlar’da kurulan küçük devletler içerisinde katliamlara maruz kalmış, asimilasyona uğramış, göçe zorlanmıştır. Eski Yugoslavya’da Türkler, 1951 yılında kendi anadillerinde eğitim haklarını kazanmışlardır. Priştine’de Türkçe eğitim altı (6) ilköğretim okulunda eğitim görmüş, en son devam eden eski adı “Vuk Karaciç” yeni adı “Elena (Cika) Gjika” ilköğretim okulunda Türkçe eğitim görmektedirler. Bugün “Elena (Cika) Gjika” ilköğretim okulunda 1. sınıftan 9. sınıfa kadar Türkçe eğitim devam etmektedir. Bu makalede 1951’den bu yana Priştine’nin ilköğretim okullarında Türkçe eğitimde okuyan öğrenci sayısının azalmasını ve bunun nedenlerini göreceğiz.

Anahtar Kelimeler: Kosova, Türkçe, Priştine, Elena Cika, İlköğretim


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.