Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETTarih Manzumeleri Üzerinden II. Mahmut Devrine Bakış
Özge ÖZTEKİN


Özet: Osmanlı kültür tarihi araştırmalarında yazılı kültür verisi olarak divanlar ve özellikle tarih manzumeleri, klasik manada taşıdıkları edebî değer ile birlikte alanlararası çoğul okumalara da açıktırlar. Bu düşünceden hareketle, şiir-tarih-bellek bağlamında II. Mahmut dönemini 1808-1839 aralığında yazılmış divanlardaki tarih manzumeleri üzerinden okuyarak şiire hangi tarihi unsurların yansıdığını ve/veya yansımadığını belirledik. Elde ettiğimiz verileri -önce tarihi kaynaklardan okuyup kontrol ederek- madde başları hâlinde kronolojik sırayla düzenledik. Her madde başının altına ilgili şiir örneğini koyduk. Son aşamada da tespitten yoruma giderek hem II. Mahmut dönemi, hem dönemin klasik şiiri, hem de ‘şiir üzerinden tarih okumaları yapılabilir mi’ sorgusu bağlamında olabildiğince ayrıntılı değerlendirmeye çalıştık.

Anahtar Kelimeler: 19. yüzyıl, II. Mahmut dönemi, tarih, şiir


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.