Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETTuva Türkçesinde Yansıma Sözler
Emin Erdem ÖZBEK


Özet: Yansıma sözler, genel olarak doğadaki sesleri taklit yoluyla yansıtan sözler olarak tanımlanır. Türk dilinin bu konuda geniş söz varlığı ve söz yapım yolları vardır. Tuva Türkçesinde de yansımalar, anlam ve şekil bakımından karakteristik özellikler taşımaktadır. Anlam yönünden; bu yansıma sözlerin, sesle birlikte çeşitli görünüş ve durumları da yansıtan geniş bir kapsamı olduğu görülür. Bu nedenle, bu çalışmada Tuvacadaki yansımalar “ses yansımalı” sözlerle birlikte, “görünüş ve hareket yansıtanlar” ve “duygu ve durumları yansıtanlar” olmak üzere üç grupta incelenmiştir. Bu sözcükler, her bir grupta anlam ayrıntılarına göre sınıflandırıldıktan sonra ses ve yapı özellikleri bakımından değerlendirilmiştir. Son olarak yansımaların cümlede kullanılış özelliklerine değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tuva Türkçesi, yansıma sözler, anlam bilgisi, şekil bilgisi, ses bilgisi


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.