Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETZarif Beşiri’nin “Üzbek Edebiyatı” Adlı Eseri: Bakış Açısı-İçerik İncelemesi
Bülent BAYRAM


Özet: Tatar yazar, araştırmacı Zarif Beşiri’nin 1930 yılında yayımlanan Özbek Edebiyatı eseri bu alandaki ilk çalışmalardandır. Köklü bir yazı dili geleneğine sahip olan Özbek edebiyatı ile ilgili böyle bir eserin yazarının Tatar olması onu eseri dikkat çekici hâle getirmektedir. Çok hacimli bir eser olmasa da yazıldığı dönem, içeriği, yazarın değerlendirmeleri çalışmanın önemini artırmaktadır. Beşiri’nin Çuvaş ve Uygur edebiyatları konusunda yayımladığı benzer eserlerin yanı sıra Çuvaş Kızı Enise adlı bir de uzun öykü neşretmiş olması, onun bakış açısını da ortaya koymaktadır. Özbek Edebiyatı adlı eser bu bakımdan içeriği yanında Tatar aydınının Türk soylu halkların edebiyatına bakış açısını göstermesi bakımından da önemlidir. Aynı zamanda Özbek edebiyatı tarihçiliği için de ilk adımlardan birisi olması bakımından önemlidir. Bu makalede Beşiri’nin söz konusu eseri bu bakış açısı doğrultusunda değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Zarif Beşiri, Özbek edebiyatı, Özbek halk edebiyatı, Özbekler


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.