Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETRus Diplomatik Belgelerine Göre Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin İttifak Devletleri'ne Katılışı
Eray BAYRAMOL


Özet: Sanayileşen devletler için iyi bir pazar ve hammadde kaynağı olan Osmanlı coğrafyası şüphesiz ki çok önceden beri Avrupalı devletlerin dikkatini çekmekteydi. Doğu ve Batı arasında bir köprü niteliğinde olan İstanbul ve Boğazlar, Birinci Dünya Savaşı'nın kilit noktalarındandı. Bu noktalara sahip olmak isteyen İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti'ni yıkıp topraklarını paylaşmak niyetindeydiler. İtilaf Devletleri'ne karşı ayrı bir cephe kuran İttifak Devletleri ise Türk Devleti’ni destekleyerek, Osmanlı Devleti'nin hâkim olduğu coğrafyadan istifade etmeyi planlamıştı. Bu gelişme üzerine Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce Avrupalı devletlerle çeşitli ittifak arayışlarına girişti. İngiltere ve Rusya ile yapılmak istenen ittifak gerçekleşemeyince Osmanlı Devleti Almanya ile ittifak yapma kararı aldı. Bu çalışmada Osmanlı Devleti'nin İttifak Devletleri saflarında yer alışı ve Birinci Dünya Savaşı'na girişi, Rus belgelerine dayanılarak ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı, İttifak, İtilaf, Rusya


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.