Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETKanıtsallık Kategorisi Açısından -DI Biçimbirimi
Gülşah TUĞLACI


Özet: Bu çalışmanın amacı, Türkiye Türkçesinde -DI biçimbiriminin kullanıldığı bağlamları kanıtsallık kategorisi açısından incelemektir. Kanıtsallık açısından işaretsiz olduğu bilinen -DI biçimbiriminin, olayın doğrudan gözlendiği, sadece olgu olarak ortaya konduğu ya da kanıtsallık ayrımının gerekli görülmediği durumlarda kullanılabildiği bilinmektedir. -DI işaretleyicisinin alışkanlık ve tecrübelere bağlı olarak dolaylı yoldan edinilen bilgiden emin olma oranının yüksek olduğu durumlarda da kullanıldığı tespit edilmiştir. Bir çocuğun, babasının her akşam aynı saatlerde eve geldiğini bildiği için zil çaldığında “babam geldi” diyerek kapıya koşması bu kullanıma örnek gösterilebilir. Konu, standart Türkiye Türkçesi örneğinde ele alınacaktır. Çalışmanın sonuçları, -DI biçimbiriminin, bilgi kaynağının hangi türleriyle, hangi söylem ve bağlamlarda kullanıldığını ortaya koyacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kanıtsallık, Dolaylılık, Türkiye Türkçesi, Görülen Geçmiş Zaman


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.