Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETДом Как Объект Номинации в Турецком Городском Ономастиконе: Структурносемантический Анализ Ойкодомонимов Стамбула
Olga İgorevna KLİMKİNA


Özet: Bu çalışmada Türk ev adlarının yapısal ve anlamsal özellikleri analiz edilmeye çalışılmaktadır. Evlerin özel adla adlandırılmasının şartları, kullanım alanları ve işlevleri benzeri Rus ev adlarıyla karşılaştırılmaktadır. Türk özel ev adları ad + Apartmanı formülü bileşiminde işlenmektedir. Araştırmanın sonucunda adlandırmalar şöyle tespit edilmiştir: iyelik adlandırmaları, doğrudan ya da dolaylı olarak ev sahiplerini gösteren (Yılmaz K?rdeşler Apt., Babaevi Apt., Yuvam Apt., Bizim Apt.); «ev» kavramı için özel anlamlar içeren adlandırmalar (Ugur Apt., Mutlu Apt., Huzur Apt.); evin bulunduğu yer hakkında bilgiler veren adlandırmalar (Cerrahpaşa Apt. Cerrahpaşa Camisinden uzak olmayan bir yerde bulunmaktadır, Meydan Apt. mahallenin merkezi meydanın yanında, Kuyu Apt. bir kuyu yanında); övgü içerikli adlandırmalar (Altınhisar Apt., Dilek Saray Apt., Zümrüt Palas Apt.); selamlama içerikli adlandırmalar (Merhaba Apt., Hoş geldiniz Apt.); önemli tarihî olaylar anısına verilen adlandırmalar (50. Yıl Apt.). Dil dışı faktörler de şöyle tespit edilmiştir: ev adlarında Türkiye’nin kültürel ve tarihsel gelenekleri, yeryüzünün özellikleri ve İstanbul’un nüfusunun etnik bileşimi yer almaktadır. Bu tür adların genişliği, adlandırma biçimlerinin farklılığı, çok sayıda, ara vermeden tamamlanan kelime grupları, bu tür adlandırmaların kendine özgü oluşturulma yolları ve kendi başına işlev alanı bulunan Türk ev adlarının şehre ait adbilimin merkezine yakın olan ayrı bir mikrosistem olarak ayırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkçe, adbilim (onomastik), şehrin isim alanı, ev adları


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.