Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETTürk Destanlarında Merkez Kahramanın Kutsal ve Dinî Değerlere Yaklaşımı Üzerine Tespitler
Z. Görkem DURAN GÜLTEKİN


Özet: Kültürel belleğimizin en zengin ürünleri olan destanlar, Türk milletinin tarihte bıraktığı izleri her yönüyle ihtiva eder. Öyle ki sosyal, kültürel, iktisadî ve dinî hayata dair pek çok veriyi destanlarımızda bulmak mümkündür. Bu veriler, binlerce yıllık kadim bir geleneğe sahip olan milletimizin, tarihi süreçte birbirinden çok farklı coğrafyalarda yaşadığı değişim ve gelişimin izlenmesine ışık tutar. Türk devlet geleneğinde, yönetici-halk ilişkisinin dayandığı sağlam temellerde bilhassa manevi değerler ve kutsallara gösterilen hassasiyet büyük önem taşır. Bu hassasiyeti destanlarımızda da en çarpıcı haliyle görmek mümkündür. Çalışmamızda farklı dönem ve şartlara ait Türk destanlarından hareketle merkez kahramanın/devlet adamının kutsallara ve dinî değerlere yaklaşımı, mukayeseli olarak incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Türk destanları, kahraman, yönetici, din, kutsal değerler


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.