Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


ÖZETBilinmeyen Bir 12 Hayvanlı Takvim Risalesi: Takvîm-i Tatar Ma„a-Acem
Mustafa BALCI


Özet: 12 hayvanlı takvim eski Asya toplumlarında ortak olarak kullanılan bir takvimdir. Bugün bazı Türk topluluklarında folklorik unsur olarak varlığını sürdürse de İslâmiyetin yayılmasından ve Hicrî takvimin yaygınlık kazanmasından sonra önemini yitirmiş ve birçok topluluk tarafından terk edilmiş ve tamamen unutulmuştur. Bugün yaygın olarak Çin halkının kullandığı ve yılbaşını kutladığı bir takvimdir. 16 asırda bir Kıpçak lehçesinden aktarıldığını düşündüğümüz küçük bir el yazması 12 hayvanlı takvimi anlatmaktadır. “Takvîm-i Tatar ma‘a-Acem” adlı bu risale hem Türk dili tarihi hem de Türk kültür tarihi açısından önemlidir. Bu çalışmada adı geçen risalenin dili incelenmekte ve çevriyazılı metni verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Takvim, 12 Hayvanlı Türk Takvimi, yazma nüsha, metin


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.