Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


YAYIN KURULUBaş Editör

 • Prof. Dr. Dursun YILDIRIM


Editör

 • Doç. Dr. Bülent GÜL

Yayın Kurulu Üyeleri

 • Prof. Dr. Ferruh AĞCA [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi]

 • Prof. Dr. M. Vefa NALBANT [Pamukkale Üniversitesi]

 • Doç. Dr. Nuray ALAGÖZLÜ [Hacettepe Üniversitesi]

 • Doç. Dr. Bülent BAYRAM [Kırklareli Üniversitesi]

 • Doç. Dr. Mehmet ÇERİBAŞ [Nevşehir Üniversitesi]

 • Doç. Dr. Faruk GÖKÇE [Dicle Üniversitesi]

 • Doç. Dr. Mete TAŞLIOVA [Yıldırım Beyazıt Üniversitesi]

 • Yrd. Doç.Dr. Abdulkadir ATICI [Kırklareli Üniversitesi]

 • Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan DURMUŞ [Trakya Üniversitesi]

 • Dr. Öğr. Üyesi Gençosman GEÇER [Niğde Üniversitesi]

 • Dr. Öğr. Üyesi Sinan GÜZEL [Katip Çelebi Üniversitesi]

 • Dr. Öğr. Üyesi Ali ILGIN [İstanbul Üniversitesi]

 • Dr. Öğr. Üyesi Serdar ODACI [Hacettepe Üniversitesi]

 • Dr. Öğr. Üyesi İsa SARI [Hitit Üniversitesi]

 • Dr. Öğr. Üyesi Kadriye TÜRKAN [Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi]

 • Dr. Öğr. Üyesi Haydar YALÇIN [Katip Çelebi Üniversitesi]

 • Dr. Mikail CENGİZ [Hacettepe Üniversitesi]

 • Dr. Serdar ERKAN [Hacettepe Üniversitesi]

 • Dr. Esra BİLGE SAVCI [TKAE]

 • Uzman Uğur ŞAHİN [Hacettepe Üniversitesi]

 • Ayşe KILIÇ CENGİZ [Hacettepe Üniversitesi]

İngilizce Editörü

 • Doç. Dr. Nuray ALAGÖZLÜ

 

 


Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.